مدیریت ریسک بر اساس ISO 14971

فهرست مطالب :

هدف از مدیریت ریسک مطابق استاندارد ایزو 14971 چیست؟

هدف از مدیریت ریسک مطابق استاندارد ایزو 14971 چیست؟

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO 14971

ابزارهای ارزیابی ریسک

چرا تجزیه و تحلیل ریسک انجام شود؟

معیارهای یک برنامه مدیریت ریسک

فرآیند مدیریت ریسک در استاندارد ISO 14971

تخمین ریسک در ISO14971

استاندارد ایزو 14971 چیست؟

استاندارد iso 14971:2019 به عنوان کاربرد مدیریت ریسک در وسایل و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است. در واقع الزامات تعیین شده در این استاندارد، چهار چوبی را برای تولیدکنندگان فراهم می کنند تا با بکار گیری نظام مند تجربیات، بینش و قضاوت خود، ریسک حاصل از بکار گیری وسایل پزشکی را مدیریت کنند.
استاندارد ایزو14971می تواند به عنوان یک راهنمای اطلاعاتی برای توسعه و نگهداری نظام و فرآیند مدیریت ریسک، مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی از مدیریت ریسک مطابق استاندارد ایزو 14971 چیست؟

هدف اصلي از این رویه، ارائه يک روش اجرائي كاربردي به منظور حصول اطمينان از برقراري شرايط مناسب در فعاليتهاي كاري مختلف است.به طور خلاصه، از اهداف اصلي تهيه و تدوين اين استاندارد مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • qxio-checkmark-circledاتخاذ تدابير و روش هاي ايمن به منظور پيشگيري از بروز حوادث احتمالي ناشي از شرايط خطرناك موجود در فرآیندهای مختلف
 • qxio-checkmark-circledمطلع نمودن تمامي كاركنان مرتبط با ايمني و اقدامات پيشگيرانه
 • qxio-checkmark-circledمشخص نمودن تجهيزات و منطقه اي كه كار در آن انجام مي شود
 • qxio-checkmark-circledآگاه نمودن كليه واحد ها و نواحي تحت تأثير از فعاليت مورد نظر از شرايط و روند كار
 • qxio-checkmark-circledحصول اطمينان در استفاده از لباس و تجهیزات ايمني مناسب
 • qxio-checkmark-circledمطلع نمودن مديران و سرپرستان مربوطه از روند و پيشرفت انجام كار به صورت ايمن

پیاده سازی استاندارد ISO 14971 چه مزایایی دارد؟

استاندارد ایزو 14971 فرآیندهای مدیریت ریسک را ابتدا برای بیماران و سپس برای کاربران، سایر افراد، وسایل و محیط زیست، تحت رسیدگی و اقدام قرار می دهد.
مزایای پیاده سازی استاندارد iso 14971:

باعث کنترل و ارزیابی اثر بخش ریسک در فرآیندهای تولید می شود.

باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه ها می شود.

میزان خطر را برای همه ذی نفعان کاهش می دهد.

به عنوان یک مفهوم عمومی در همه فعالیت هایی که در آن یک شخص، سازمان یا دولت دخیل هستند این اشخاص یا سایر ذینفعان در معرض خطرهایی قرار می گیرند که این خطرها می توانند سبب زیان یا صدمه به یک ارزش شوند. مدیریت ریسک یک موضوع پیچیده است زیرا هر یک از ذینفعان به شکل متفاوتی صدمات و شدت وقوع آنها را ارزش گذاری می کنند. این استاندارد با استاندارد ایزو 13485 مرتبط می باشد. شما همچنین می توانید با الزامات تجهیزات پزشکی اطلاعات بیشتری در این حوزه کسب کنید.

رفتار و مقررات در Cleanroom

ابزارهای رایج زیادی برای مدیریت ریسک وجود دارد، با این حال دستورالعمل ‌های نظارتی برای نحوه مدیریت ریسک عمدا مبهم است و به سازمان‌ ها اجازه می‌دهد از هر ابزار و فرآیند لازم برای مدیریت ریسک استفاده کنند.

HACCP

تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی

HAZOP

تجزیه و تحلیل عملکرد خطر

PHA

تجزیه و تحلیل اولیه خطر

FTA

تجزیه و تحلیل درخت خطا

FMEA

تجزیه و تحلیل اثرات حالت شکست
مدیریت ریسک برای هر کسب وکار تجهیزات پزشکی، در حال تبدیل شدن به یک اصل و محوریت است. امروزه، آژانس‌های نظارتی حتی از فرآیندهای مبتنی بر ریسک در سراسر فرآیندهای داخلی خود هنگام بررسی استفاده می‌کنند.
خطرات زیادی در طراحی و تولید تجهیزات پزشکی و همچنین استفاده از آنها وجود دارد. خطر برای ایمنی بیماران، کاربران، متصدیان و مسئولیت محصولات نظارتی باید مدیریت شوند. تولیدکنندگان باید فرآیند مدیریت ریسک را اجرا و مستند کنند. از آنجایی که ترکیب مدیریت ریسک در سازمان شما می تواند دشوار باشد، در اینجا دو مدل وجود دارد:
 

A

شروع با محک زدن نحوه مدیریت ریسک های دیگر تامین کنندگان بسیار سودمند است. شروع از یک صفحه خالی می تواند دلهره آور و غیر ضروری باشد. این یک تاکتیک عالی برای ارزیابی طرح مدیریت ریسک سایر تامین کنندگان مشابه است.

B

یکی دیگر از کلیدهای مدیریت ریسک موفقیت آمیز، گنجاندن آن در سراسر تحقق محصول است.

چرا باید تجزیه و تحلیل ریسک انجام شود؟

محافظت در برابر مسئولیت محصول

چک لیستهای نظارتی PMA و K510 که توسطFDA استفاده میشود شامل تجزیه و تحلیل ریسک است

صرفه جویی در هزینه عواقب

معیارهای یک برنامه مدیریت ریسک

 • qxif-mouse-pointerسازمان باید فعالیت های مدیریت ریسک و محصولاتی که در آن طرح مدیریت ریسک گنجانده شده اند را تعریف کند. ممکن است بتوان چندین محصول را در یک طرح مدیریت ریسک توصیف کرد.
 • qxif-mouse-pointerسازمان باید کاربرد مورد نظر محصولات را شرح دهد.
 • qxif-mouse-pointerتوصیف تمام برنامه های مدیریت ریسک در طول چرخه عمر محصول بسیار مهم است.
 • qxif-mouse-pointerبرنامه مدیریت ریسک باید نقش ها و مسئولیت های پرسنل را تشریح کند. شناسایی تیم مدیریت ریسک که اسناد را بررسی و تایید می کند نیز ضروری است.
 • qxif-mouse-pointerمعیارهایی را برای پذیرش ریسک محصول تعریف کنید.
 • qxif-mouse-pointerروش هایی را برای تأیید اینکه اقدامات کنترل ریسک اجرا شده و کار می کنند، تعریف کنید.
 • qxif-mouse-pointerنحوه جمع‌آوری و ورود اطلاعات پس از تولید به فعالیت‌های مدیریت ریسک را شرح دهید.

فرآیند مدیریت ریسک در استاندارد ISO 14971

1

شناسایی خطرات و شرایط خطرناک در ارتباط با یک دستگاه پزشکی که می تواند بیماران یا کارکنان بهداشتی درمانی در معرض خطر قرار می دهد.

2

توسعه و اجرای استانداردها و کنترل خطرات در فرایند تولید

3

بررسی منظم و نظارت بر روند

4

بررسی منظم و نظارت بر روند

تولید کنندگان دستگاه پزشکی با استاندارد ایزو ۱۴۹۷۱ باید فرایندی را تعیین و مستند نمایند که خطرات، برآوردها و ارزیابی شدت ریسک ها را مشخص کرده، آن ها را کنترل کرده و بر اثربخشی آن کنترل ها در طول چرخه عمر محصول ارزیابی نماید. 7 عنصر اصلی الزامات این استاندارد شامل موارد زیر می باشد:

 • برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • آنالیز ریسک
 • ارزیابی ریسک
 • کنترل ریسک
 • قابل قبول بودن خطر کلی باقیمانده
 • بررسی مدیریت ریسک
 • فعالیت های تولید و پس از تولید

تخمین ریسک در iso 14971

استاندارد ایزو 14971 از سازندگان تجهیزات پزشکی می‌خواهد تا با در نظر گرفتن تمام پیامدهای منفی احتمالی ناشی از استفاده از دستگاه خود، خطر را برآورد کنند. راه‌های مختلفی برای شناسایی خطرات در دستگاه‌های پزشکی وجود دارد، سپس احتمال و تأثیر آن را همان‌طور که در استاندارد تعریف‌شده است، تخمین می‌زنید.
جهت شناسایی و انجام ارزیابی ریسک کالای پزشکی خود بر اساس iso 14971 می‌توانید از مشاوره و راهنمایی‌های کارشناسان ما بهره‌مند شوید.