• توانمندسازی و ممیزی

  توانمندسازی و ممیزی

  مشاور مورد تائید صندوق نوآوری و شکوفایی
  جهت اخذ کلیه استاندارد های مدیریتی و تخصصی و صادراتی مانند: نشان CE بر اساس الزامات اتحادیه اروپا و ...

  ثبت درخواست

تجهیزات پزشکی

 • qxio-ios-starالزامات اداره کل تجهیزات پزشکی کشور
 • qxio-ios-starISO 13485:2016
 • qxio-ios-starکلین روم (Clean Room)
 • qxio-ios-starتکنیکال فایل Technical File
 • qxio-ios-starمدیریت ریسک بر اساس ISO 14971
 • qxio-ios-starGMP شرایط خوب تولید
 • qxio-ios-starPMCF پیگیری بالینی پس از بازار
 • qxio-ios-starCE-MDR 2017/745
 • qxio-ios-starPMPF پیگیری عملکرد پس از بازار
 • qxio-ios-starTechnical File MDR 2017-745
 • qxio-ios-starIVDR (Regulation (EU) 2017/746)

داروئی

 • qxio-ios-starGMP شرایط خوب تولید

آزمایشگاه ها

 • qxio-ios-starIEC 17025
 • qxio-ios-starGLP
 • qxio-ios-starISO15189
 • qxio-ios-starGMP شرایط خوب تولید

سایر صنایع