GOLDEN POINT

شرکت راهبراندیشان صنعت راد با داشتن تیم متخصص و مجرب نکات طلایی در خصوص اخذ نشان CE براساس الزامات جدید اتحادیه اروپا برای شما عزیزان تدوین کرده اند ،نکات طلایی شامل الزامات کلیدی اتحادیه اروپا جهت اخذ نشان CE می باشد که در یک نگاه در زیرمشاهده میفرمایید.
 


 اخذ نشان CE در یک نگاه
جهت دریافت فایل کامل CE MDR 2017/745 در یک نگاه با ما تماس بگیرید.