استراتژی

Image

استراتژی چیست؟

جوهرهٔ استراتژی عبارت است از گزینش اجرای متفاوت فعالیت‌ها نسبت به رقبا، به‌طوری‌که موجب موقعیت ارزشی منحصربه‌فرد گردد.

استراتژی به حرکت یک سازمان از جایگاه فعلی آن به جایگاهی مطلوب ولی نامطمئن درآیندِ دلالت دارد و برنامه عملیاتی مستلزم تعیین فعالیت‌هایی‌اند که موجد یا محرک نتایج موردنظرند.

Image

توانمندی های راهبراندیشان صنعت راد

شرکت راهبراندیشان صنعت راد با استفاده از تیم ماهر و متخصص و داشتن تجربه‌های متعدد پیاده‌سازی استراتژی توانسته است توفیق همکاری  در بسیاری از سازمان‌ها در جهت دستیابی به این مهم را داشته باشد.