عارضه یابی

Image

عارضه یابی چیست؟

عارضه یابی شناسایی مشکلات سازمان ، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه بسته ها و راهکارها جهت رفع آنها و یا کاهش تاثیرات منفی آنها درسازمان می باشد.

برای پیاده سازی عارضه یابی چه گام هایی را پیش رو داریم؟

1
طرح موضوع و بیان مسئله
2
شناخت عارضه
3
تجزیه‌ و تحلیل
4
اجرای عارضه یابی
5
تعیین اقدامات اصلاحی
6
پیگیری اقدام اصلاحی
Image

توانمندی های راهبراندیشان صنعت راد

شرکت راهبراندیشان صنعت راد با استفاده از تیم ماهر و متخصص و داشتن تجربه های متعدد در انجام امور مرتبط با عارضه یابی توانسته است توفیق همکاری  در بسیاری از سازمان ها در جهت دستیابی به این مهم را داشته باشد